Vestit nou per a la cinta transportadora

La cinta transportadora de gra que es troba en el Port de Barcelona i que pertany a l’Empresa Bunge, estava “demanant” a crits un canvi de l’aïllament exterior de fibrociment. Més de 300 m lineals de cinta i tres torres, com la de la fotografia, es van sotmetre al canvi, el resultat està a la vista.