UTE PAVELLO RAMBLA EL CARMEL

L’ús d’elements amb material d’amiant no va tenir límits en temps passat.

Aquest va ser el cas del Pavelló Municipal situat a Rambla el Carmel de Barcelona que ha estat sotmès a una gran reforma per a millorar les seves instal·lacions interiors.

El Pavelló semi enterrat a la plaça tenia tots els revestiments inclosos els fals sostres conformats per plaques de tipus fibrociment.

Va ser necessari deixar l’edifici “nu” quedant només l’ estructura per a realitzar la rehabilitació a les noves instal·lacions.

Els treballs de desamiantats van requerir la construcció d’una bombolla de depressió per evitar l’emissió de fibres d’amiant a l’exterior.

El volum requerit va ser de 35.000 m3. Els treballs van tenir una duració de 21 dies i es van treballar 1.280 hores