Resum 2016

L’any 2016 s’apaga i marxa deixant-nos un bon sabor, segurament perquè sembla que la crisi comença a estar “cansada” i ha iniciat la seva retirada encara que el que “queda” no te res a veure amb el que teníem abans de la crisi, entre d’altres coses la “terrible” competència i entre d’elles la deslleial.

A agd hem realitzat, perquè així ens ho han sol·licitat els nostres clients, 131 Plans de Treball de caràcter específic i un total de 306 obres de desamiantat de les quals 32 de materials friables.

La nostra plantilla ha crescut, lògicament per a donar suport al treball que han plantejat les obres de desamiantat i no només els treballs de desamiantat sinó també: identificació de materials amb amiant; presa de mostres sòlides i ambientals per a empreses externes; tractament de terres contaminades; etc, per a això més de treballadors estan a disposició d’aquests treballs.

En aquests últims anys hem avançat però encara falta alta molt camí per recórrer, particularment en el coneixement dels problemes mediambientals que crea la manipulació incontrolada d’elements amb amiant, d’acord amb les Directives de la UE.

Esperem que 2017 confirmi el camí iniciat per a aquest 2016 que se’n va i que vostès ho vegin i nosaltres també.