Rehabilitació a Santa Maria de Palautordera

L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, ha iniciat les feines de rehabilitació del edifici utilitzat per pràctiques esportives i lúdiques “Envelat” per millorar el aïllament tèrmic i acústic, facilitar l’evacuació d’emergencia del edifici, minimitzar la càrrega de foc, etc…

Per a això, la primera fase ha consistit en l’eliminació de la coberta de plaques ondulades de fibrociment amb amiant, això permetrà la col·locació de una nova coberta de panells metàl·lics amb aïllaments.

El desamiantat de la coberta de plaques de fibrociment i de polièster s’ha dut a terme pels operaris de l’empresa asbestho’s gestión desamiantados, s.l. (agd, sl)