AGD Asbesthos

OBRA D’AMIANT FRIABLE

Agd, s.l. ha executat durant 8 mesos un treball de retirada de material amb amiant friables mitjançant la construcció de 15 confinaments dinàmics.
S’han retirat 130 Tn dels aïllaments tèrmics i els calorifugatges de línies i equips d’una planta química situada en les instal·lacions que Repsol Química té a la Pobla de Mafumet (Tarragona).
Amb l’objectiu de garantir la seguretat i salut dels treballadors de la planta i del personal de agd, s.l. s’han construït confinament dinàmic (bombolles) amb plàstic de gruixos superiors a 800 galgues i renovacions d’aire superiors a 15 cada hora amb depressió en continuat de 20 pascals. Alguna d’elles amb volum interior superior a 4.800m3 com en la fotografia.
En finalitzar l’obra els índexs de seguretat en el treball van ser de 50.000 hores sense accidents. L’equip de agd, s.l. s’assegui molt orgullós de l’execució d’aquest projecte.