Nova Legislació per a millorar l’Organització Preventiva de les Empreses. Reial decret 337/2010

Aquest Reial decret (veure legislació) del 23 de Març de 2010, modifica tres Reials decrets i una Llei. Només aquest fet pot donar una idea de la importància d’aquest nou Decret del qual recomanem la seva lectura a totes les Empreses implicades en el Ram de la Construcció; moltes d’elles, clients de asbestho’s gestió desamiantats, S.L. Si haguéssim de destacar algun aspecte del Reial decret, assenyalaríem: La simplificació de la gestió en prevenció de riscos laborals. a) Permetent a les Empreses de fins a 50 treballadors (que no desenvolupin activitats del grup I) que puguin realitzar de manera simplificada el Pla de Prevenció de Riscos Laborals, l’Avaluació de Riscos i la Planificació de l’Activitat Preventiva. b) Que aquestes Empreses disposin d’un procés simplificat d’auditoria del seu sistema de Gestió de la Prevenció. c) Ampliar de 5 a 10 el nombre de treballadors de les Empreses en les quals l’empresari pot assumir el desenvolupament de l’activitat preventiva. Finalment destaquem que d’acord amb aquest Reial decret, els serveis de Prevenció aliens, hauran de disposar, per a la seva acreditació, de les quatre especialitats o disciplines preventives fixades en el Reglament dels Serveis de Prevenció. En fi, el Reial decret és més ampli i els convidem a llegir-ho i analitzar-ho. Val la pena.