retirada de uralita

LES DIFERENTS CARES DEL FIBROCIMENT AMB AMIANT

AGD és una empresa RERA i l’única activitat econòmica que realitza és la retirada d’amiant en totes les seves variants, amiant no friable (fibrociment) i amiant friable (calorifugatges, ingnifugats, juntes de segellat, pintures…)

En aquesta ocasió, AGD ha realitzat la retirada d’un tancament d’una façana d’un edifici a Cornellà del Llobregat (Barcelona). Els elements de tancament han resultat ser unes peces de fibrociment amb amiant molt poc comuns.

Dau a la singularitat d’aquestes peces i previ a la seva retirada, es va realitzar una anàlisi de mostra sòlida per a confirmar que efectivament les fibres de les quals estava compost el fibrociment eren amiant. Va resultar ser amiant de la varietat més comuna, crisòtil