Fi Obra Mercat del Ninot de Barcelona

Al mes de juny es van finalitzar les feines de desmuntatge de la Roberta de fibrociment amb amiant del Mercat del Ninot de Barcelona

Aquestes feines estaven emmarcades dins del projecte de remodelació del mateix que està executant la UTE Mercat del Ninot de Barcleona, formada per Vías y Construcciones, s.a., Construccions Rubau, s.a. i Constructora Calaf, s.a.u.

Les feines s’han dut a terme al llarg de dos mesos, ja que es tractava de una coberta doble de fibrociment, la demolició de la estructura de fusta que suportava la coberta estava inclosa en les feines realitzades.