empresas de retirada de amianto

Equips de desamiantat executant treballs especials: tall de formigó amb diamant

AGD té en plantilla un equip personal amb àmplia experiència de treballs de desamiantat en totes les seves variants: desamiantat d’elements friables i no friables.
En les imatges que es mostren a continuació, els nostres equips estan realitzant cort de formigó mitjançant trepant a rotació i amb corona de diamant. Els testimonis extrets en la perforació, seran analitzats per a comprovar l’existència o no de material de ignifugat amb amiant.
El tall de formigó es realitza mitjançant via humida, amb el que es minimitza l’alliberament de fibres d’amiant.
L’aigua de rebuig de la perforació, és recollida mitjançant aspiradors d’aigua dotats amb filtre HEPA i posteriorment una vegada ja filtrada és retornada a la xarxa general de desguàs.