Retirada d’amiant i altres serveis

Especialitzats en l’eliminació d’elements d’amiant (friable o no friable); AGD, sl, disposa d’equips tècnics competents i els recursos materials específics que li permeten realitzar des de treballs de desamiantat en grans instal·lacions, com centrals tèrmiques, plantes del sector químic i energètic, a treballs de retirada de fibrociment (Uralita) en totes les seves formes: cobertes careners, canaleres, dipòsits, baixants, descontaminació després d’un incendi, etc.

Per al desenvolupament dels seus treballs utilitza: cabines de descontaminació de personal, equips de depressió, aspiradors, equips de mesura en continu de la depressió, bombes de mesura ambiental i personal; epi s, etc.

agd, sl, disposa de personal tècnic titulat per realitzar:

Identificació i detecció de materials amb amiant (mca s).
Projectes de treballs de desamiantat.
Avaluacions ambientals.
Formació en amiant.
Plans de treball per a retirada d’amiant.