Desmuntatge de fibrociment a Andorra

Els passats dies 7, 8, 9 i 10 de març, asbestho’s gestión desamiantados, S.L. (agd) es va traslladar a Andorra, a realitzar treballs de retirada de fibrociment amb amiant.

El desamiantat constava del desmuntatge i acondicionamet de varies cobertes, dipòsits i tubs de sanejament de fibrociment amb amiant, que han estat retirats per a substituir-los per nous materials lliures d’amiant.

El desamiantat s’ha realitzat concretament a Encamp , on es fa la rehabilitació d’un antic i conegut Hotel que una vegada finalitzades les obres s’ubicaran els serveis principals del Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra.

El Govern va adjudicar aquesta reforma i conservació de l’Hotel Rosaleda a la UTE Cevalls, SA – Locub, SA. els quals van subcontractar a asbeshos gestión desamiantados, S.L. per a realitzar tots els treballs amb risc d’exposició amb amiant.