Desamiantat de fibrociment d’una sitja en moll de Reus en el port de Tarragona

Al març de 2013, va finalitzar el desmuntatge de plaques de fibrociment en el Port de Tarragona.
El material es va desmuntar a 60 metres del sòl amb les dificultats atmosfèriques afegides que comporta treballar a aquesta altura i a l’altura del mar.