AGD ASBESTHO´S COL·LABORACIONS AMB ALTRES INDUSTRIALS

AGD executa tot tipus de treballs relacionats en els quals l’amiant està present. Poden tractar-se de treballs amb amiant friable com no friable.
Dins dels treballs amb amiant no friable, un dels més habituals és la retirada de cobertes de fibrociment, habitualment denominades de “uralita”. A vegades, aquests treballs de retirada són per a un futur enderrocament i en molts altres la retirada de la coberta és per a la substitució per una nova.
En aquelles operacions en els quals s’ha de realitzar un canvi de coberta, AGD col·labora estretament amb altres empreses especialitzades del sector. Realitzem la retirada de la coberta de fibrociment i un altre especialista instal·la la nova coberta. Aquests treballs requereixen una molt bona coordinació entre les empreses implicades, ja que en moltes ocasions, la propietat, té com a exigència que al final de la jornada de treball la part de la coberta retirada ha de quedar tapada, segellada i impermeabilitzada.