agd, s.l., participa en reconstrucció del Barri Sant Roc de Badalona (Barcelona)

El Barri de San Roc de Badalona, està sent remodelat amb la demolició de bona part dels edificis afectats per patologies estructurals. agd, s.l., participa en aquest projecte, ja que, curiosament, els “sòcols” exteriors de dits edificacions tenen un contingut de fibres d’amiant, a manera de protecció tèrmica. El desamiantat es realitza mitjançant la constitució d’una “bombolla” que impedeix l’emissió de fibres al amiente. agd, s.l., participa en el desamiantat dels blocs 38 i 39, l’espai dels quals, en part, passarà a ser una plaça d’ús públic